Brusselse KI stelt dossier-Sharon uit tot 28 november

(belga) - De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van Brussel behandelt op 28 november de bevoegdheidsvraag in de klacht tegen de Israëlische premier, Ariel Sharon. Normaal moest de zaak gisteren gepleit worden, maar op vraag van de advocaat van Ariel Sharon, Adrien Masset, werd het dossier uitgesteld. De KI vroeg al wel aan Amos Yaron, de brigadegeneraal die de Israëlische operaties in Beiroet in 1982 leidde, bij de volgende zitting aanwezig te zijn. Yaron wordt net als Sharon met naam en toenaam genoemd in de klacht.Het Brusselse gerecht opende in juni een onderzoek tegen de huidige Israëlische eerste minister, voor zijn vermoedelijke verantwoordelijkheid bij slachtpartijen in de vluchtelingenkampen Sabra en Shatila (Libanon) in september 1982. Aan de basis van het onderzoek lag een klacht van 23 burgerlijke partijen. Het gerechtelijk onderzoek werd op 5 september jongstleden opgeschort. Dat moest de KI toelaten uit te maken of de hangende procedure rechtsgeldig is, meer bepaald of de klacht ontvankelijk is en of de Belgische onderzoeksmagistraat bevoegd is. Het Brusselse parket-generaal gaf eind vorige week te kennen dat het Brusselse gerecht bevoegd is voor het dossier. Voor meester Michael Verhaeghe, een van de advocaten van de 23 personen die een klacht indienden, is het feit dat Sharon zich laat vertegenwoordigen voor de Belgische justitie, een positief element, ook al doet hij dat alleen maar om de competentie van de Belgische rechtbank ter discussie te stellen.Vandaag dient een tiental naar de VS gevluchte Cubanen bij het Brusselse gerecht een klacht in tegen de Cubaanse president, Fidel Castro. Ze klagen hem aan voor misdaden tegen de menselijkheid.