Brusselse KvK skeptisch over regeerakkoord

Het regeerakkoord van Martens VIII bevat een aantal gunstige krachtlijnen. Gezien het zich evenwel op de vlakte houdt over de konkrete wijze waarop de, soms tegenstrijdige,doelstellingen zullen verwezenlijkt worden, moet skeptisch gestaan worden tegenover de effektieve uitvoering ervan. De geplande nieuwe strukturen voor Brussel kunnen moeilijk eenvoudig, doeltreffend en doorzichtig worden genoemd. Dit staat te lezen in een resolutie van de Raad van Bestuur van de Brusselse Kamer van Koophandel over het regeerakkoord.