Advertentie
Advertentie

Brusselse regering vernietigt benoemingen wegens inbreuk taalwet

(tijd) - De Brusselse regering vernietigde vorig jaar voor het eerst benoemingen en bevorderingen omdat ze in strijd waren met de taalwetgeving. Er werden 40 aanwervingen of bevorderingen bij de Brusselse gemeenten vernietigd, en 26 bij de Brusselse OCMW's. Hieruit blijkt dat de Franstaligen in Brussel zich houden aan het taalhoffelijkheidsakkoord, waarover de Brusselse regering het eind 1997 eens werd.De bevoegde Franstalige ministers in de Brusselse regering weigerden tot begin 1998 categoriek benoemingen bij de lokale besturen, die strijdig waren met de taalwetgeving, te vernietigen. Maar de Brusselse regering sloot eind 1997 een akkoord, waarin ze er zich toe verbond het eerder afgesloten taalhoffelijkheidsakkoord uit te voeren. Ook bij de aanwerving van contractuele medewerkers zou de taalwetgeving worden toegepast. En benoemingen in strijd met de taalwetgeving zouden worden vernietigd.