Brusselse steun voor projekten Brutec en FAE

(tijd) - De Brusselse executieve heeft zopas in totaal voor 12.785.000 frank steun toegezegd aan projekten van de bedrijven Brutec en FAE. De projekten kaderen in de technologische ontwikkeling van het Brusselse gewest, en krijgen daarom tevens de steun van de EG (voor eenzelfde bedrag als het gewest). Brutec houdt zich bezig met professionele herkwalificering van beroepen in de sektor van de informatika en elektronika. FAE is een bedrijf gespecializeerd in de produktie van planten volgens het "in vitro' systeem.