Brusselse taalkaders: Raad van State wacht

(tijd) - De taalkaders blijven in Brussel voor beroering zorgen. Het debat daarover in het Brussels parlement werd dinsdag met twee weken uitgesteld. Eveneens dinsdag stelde de Raad van State een uitspraak over het taalkader voor de Brusselse ambtenaren 'sine die' uit. De Raad wacht immers een uitspraak af van de correctionele rechtbank over mogelijke schriftvervalsing bij het opstellen van het taalkader voor het ministerie van het Brussels Gewest.In de vorige legislatuur legde de Brusselse hoofdstedelijke regering op initiatief van Jos Chabert, destijds minister van Openbare Besturen, het taalkader van het ministerie van het Brussels gewest vast. Nadat het kader van het ministerie op 1.195 jobs was vastgelegd, werd de wervingsverhouding Franstaligen-Nederlandstaligen vastgesteld op twee derde-een derde. De verdeling tussen beide taalkaders gebeurde volgens een 68-32 verhouding.