Brusselse Vlamingen tegen separatisme

(tijd) - "Brussel kan slechts overleven als België overleeft.' Dat stelde voorzitter Robert Garcia (SP) van de Vlaamse gemeenschapskommissie gisteren bij de opening van het nieuwe werkjaar. Een Belgische boedelscheiding zou volgens Garcia nadelig uitvallen voor beide gemeenschappen in Brussel. Bij de verdere staatshervorming moet volgens Garcia werk gemaakt worden van een gewaarborgd aantal Vlaamse zetels in de Brusselse raad, een gewaarborgde Vlaamse aanwezigheid in de Brusselse gemeentebesturen en een gewaarborgde vertegenwoordiging van de Brusselse Vlamingen in de Vlaamse raad. Voorts pleitte hij voor een versterking vanuit de Vlaamse gemeenschap van de Vlaams-Brusselse beleidsorganen.