Advertentie
Advertentie

BSE-factuur doet EU-budget exploderen

BRUSSEL (tijd) - De kosten voor de BSE-crisis kunnen de Europese begroting doen ontploffen. De Europese Commissie rekent met meerkosten van 3 miljard euro op de begroting van dit jaar. De marge op het EU-landbouwbudget 2001 beloopt hoop en al 1,23 miljard euro.In december van vorig jaar rekende de EU-Commissie op een overschot van ongeveer 625.000 ton rundvlees als gevolg van de BSE-crisis. Sindsdien is de situatie op de markt dramatisch verslechterd. De consumptie van rundvlees daalt dit jaar wellicht met meer dan de vooropgestelde 10 procent. Heel wat achtergehouden dieren wachten om geslacht te worden en bovendien is de export gehalveerd. Een bijkomend probleem is dat weinig lidstaten een beroep wensen te doen op de speciale opkoopregeling waarbij niet-geteste dieren vernietigd worden.De EU-Commissie berekende gisteren dat die marktsituatie zal leiden tot dramatische voorraden vlees van 1,7 tot bijna 2,3 miljoen ton eind 2003. De maximale stockagecapaciteit van de EU is maar 1 miljoen ton. De vernietigingsregeling kost de EU 1.400 euro per ton vlees. Een klassieke opkoopregeling (met stockage van het vlees) kost al gauw het dubbele (2.750 euro per ton). De totale kostprijs voor marktmaatregelen kan oplopen tot 3.800 euro per ton vlees, waarschuwt het EU-commissielid voor Landbouw, Franz Fischler.De Europese Commissie suggereerde gisteren ingrepen in de rundvleessector, zoals het invoeren van de Herodes-premie (slachten van pasgeboren kalfjes) en het schrappen van de zoogkoeienpremie. Zoniet moet elders in het landbouwbudget geschoven worden. Een overschrijding van het EU-budget van landbouw is politiek onhaalbaar.De situatie kan snel nijpend worden, vooral in Duitsland. Daar viel de prijs onder 60 procent van de EU-referentieprijs. Als die situatie twee weken aanhoudt, is de EU verplicht niet-verkochte dieren te kopen en te stockeren. Het gaat om 400.000 Duitse runderen. KVPagina 2: CommentaarPagina 36: EU zet ook ruggengraat op BSE-risicolijst