BTC lonkt naar Europa en gemeenschappen

(tijd/belga) - De Belgische Technische Coöperatie (BTC), de opvolger van het ABOS, ijvert om ook opdrachten van de gemeenschappen en van Europa te kunnen uitvoeren. Albert Dalcq, de nieuwe topman, beklemtoonde gisteren zo goed te willen worden dat ook andere overheden, zoals Europa maar ook de gemeenschappen, gewesten en gemeenten een beroep op ons gaan doen. Dalcq nam op 1 oktober de fakkel over van Luc dHaese als verantwoordelijke voor het dagelijks beheer van de BTC. Hij moet een bedrijfsmatige aanpak introduceren.KruissnelheidDe BTC stelde gisteren haar tweede jaarrapport voor. De instelling zag het licht als gevolg van een radicale hervorming van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De BTC werd verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering van de directe bilaterale samenwerking, de beleidsvoorbereiding en de controle werden ondergebracht bij Buitenlandse Zaken. De BTC heeft haar opstartfase achter de rug en werkt vandaag op kruissnelheid.Het jaarrapport leert dat de BTC eind 2000 vrijwel alle Belgische samenwerkingsprojecten beheerde, in totaal 168 in 35 landen ter waarde van 275 miljoen euro (ruim 11 miljard frank). Bijna de helft van de projecten dateert nog van voor de oprichting van de BTC. Voorts kreeg de BTC 74 nieuwe formuleringen van programmas toevertrouwd waarvan de realisering de komende jaren 200 miljoen euro zal kosten.Eddy Boutmans, de staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking, toonde zich gisteren opnieuw een lauw voorstander van de federalisering van zijn bevoegdheden, zoals in de Lambermont-akkoorden staat ingeschreven. Hij stelde dat het dossier in handen is van een werkgroep die een speciale wet moet voorbereiden. De staatssecretaris benadrukte dat elke hervorming in de eerste plaats de relatie met het Zuiden ten goede moet komen en dat initiatieven van de gemeenschappen bevoegdheden van de federale internationale samenwerking niet mogen uithollen.