BTW-aangifte via het internet

Vanaf maandag kunnen alle BTW-plichtigen via de website van het ministerie van Financiën hun aangifte indienen. De dienst kreeg de naam Intervat. Voor de nieuwe aangifte is geen enkele voorafgaandelijke administratieve formaliteit nodig. De veiligheid van de transactie wordt verzekerd door een genummerde digitale handtekening. Bovendien maakt het systeem het mogelijk tot aan de vervaldatum - meestal de 20ste van de maand - te wachten. De BTW-plichtige krijgt op het moment van de aangifte een elektronisch ontvangstbewijs met datum en uur van de transactie.Minister Reynders wil het systeem niet verplichten. Intervat is consulteerbaar via de website van Financiën: www.minfin.fgov.be.Vastgoedsite voor KMOsWegens de hoge penetratie in het Vlaamse KMO-segment heeft de Vlaamse Ondernemer sinds 1 februari een interactieve vastgoedsite. Zes structurele vastgoedpartners stapten al in het initiatief. De webstek focust op de kleine en middelgrote onderneming die op zoek is naar een bedrijfsterrein, hetzij een groter industrieel pand hetzij een nieuwe en ruimere kantoorbehuizing. De bedoeling van de site is op interactieve wijze het aanbod te bundelen, zonder daarbij afhankelijk te zijn van één makelaar. Ook natuurlijke personen of bedrijven kunnen hun zoekertjes al dan niet elektronisch doorgeven voor publicatie op de website, waarna ze ook in de kolommen van de De Ondernemer worden opgenomen. De ruggengraat van de site is de uitgebreide zoekfunctie, waarbij kan worden gezocht op pand of grond, op alle vastgoedzoekers per rubriek, op alle vastgoedzoekers met foto of op alle andere niet-vastgoedzoekers. De vragende partij kan in zijn zoektocht zijn behoeften verder specificeren: wat men precies zoekt, of men wil huren, leasen of kopen, waar men zoekt, enzovoort. De site zal ook gestoffeerd worden met duidend vastgoednieuws en berichtgeving over vastgoed voor bedrijven.www.immo-kmo.beNieuwe wegwijsbrochure arbitrageEr wordt steeds meer een beroep gedaan op arbitrage en andere vormen van geschillenbeslechting (alternative dispute resolution of ADR), zoals bemiddeling, mini-trial, deskundigenonderzoek of aanpassing van de overeenkomsten door een onafhankelijke derde.Cepina, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, heeft daartoe verschillende reglementen opgesteld waaronder een voor geschillen inzake domeinnamen. Deze nieuwe brochure wil al deze vormen van geschillenregeling op een praktische en begrijpelijke wijze uiteenzetten. Er wordt gewezen op de talrijke geschillen die in aanmerking komen voor arbitrage en op de voordelen van arbitrage (snelheid, vertrouwelijkheid). Voorts wordt de volledige arbitrale procedure schematisch voorgesteld, vanaf de indiening van het verzoek om arbitrage tot de arbitrale uitspraak, inclusief de kennisgeving ervan aan partijen door Cepina. Aan de hand van een voorbeeld wordt eveneens uitgelegd hoe de provisie voor arbitragekosten, die na de indiening van het verzoek moet worden betaald om de procedure in gang te zetten, wordt berekend.De aandacht gaat ook naar de manier waarop Cepina toezicht uitoefent op het verloop van de verschillende procedures, wat een garantie biedt voor kwaliteit, snelheid en efficiëntie. Deze brochure is gratis te verkrijgen ophet secretariaat van Cepina, tel.: 02/515.08.35,e-mail: cepina@vbo-feb.beCatalogusstand Zuid-KoreaOnze Vlaamse economische vertegenwoordiger in Seoul, Hubert Cooleman, organiseert in samenwerking met de Association of Foreign Trading Agents of Korea (AFTAK) op 22 februari 2002 een catalogusstand in de lokalen van Aftak. Dit initiatief richt zich tot alle Vlaamse economische sectoren. Geïnteresseerde bedrijven dienen zich bij hem kenbaar e maken via e-mail (vlev.seoul@attgobal.net) en worden verzocht twaalf brochures of drie catalogi te versturen naar Hubert Cooleman, voor 15 februari 2002. De Vlaamse economische vertegenwoordiger zal zelf op de stand aanwezig zijn en achteraf verslag uitbrengen van de gevoerde gesprekken.Inlichtingen: Hubert Cooleman, Flanders Economic Representation, c/o Embassy of Belgium,1-4 Dongbinggo-dong, Yongsan-ku,Seoul 140-230,Republic of Korea, tel.: 0082-2/790.24.80, e-mail: vlev.seoul@attglobal.netStartersdorp op milieubeurs IfestOp de achtste editie van Ifest, de internationale vakbeurs voor milieu, energie en arbeidsveiligheid, zullen de Milieucellen van de vijf Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen (GOMs), in samenwerking met de organisatoren van de beurs, een Startersdorp opzetten. Deze formule biedt jonge ondernemingen het voordeel dat ze worden opgenomen in het grotere geheel van de beurs met een maximale uitstraling. De beursdeelname via het Startersdorp krijgt bovendien promotionele ondersteuning doordat de groepsstand extra aandacht krijgt in de pers, op de beurswebsite en in de beurscatalogus.De GOMs nemen de organisatorische en administratieve aspecten van de groepsstand voor hun rekening, zodat de jonge onderneming zich maximaal kan toeleggen op de bezoekers van de beurs. Om als startende onderneming erkend te worden en te kunnen deelnemen aan de groepsstand moet de onderneming opgericht zijn na 1 januari 1999 en mag zij geen filiaal, zuster- of dochteronderneming zijn van een bestaand bedrijf. Ook via de aandeelhouders mag er geen band zijn met een bestaande onderneming die actief is in de milieu-, energie- of veiligheidsbranche. Het moet tevens over een eerste of tweede deelname aan Ifest gaan. Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 15 april 2002, vergezeld van een kopie van de oprichtingsakte van het bedrijf.Inlichtingen: GOM Oost-Vlaanderen,Huis van de Economie, Lut Bossuyt,tel.: 09/267.86.65, e-mail: lut.bossuyt@gomov.beKennis van financiËle verliezenSenior managers van bijna een derde van de Europese middelgrote bedrijven weten niet of hun onderneming belangrijke verliezen heeft geleden ten gevolge van risicos met een zware financiële impact. Dit is een opmerkelijke vaststelling, temeer omdat de senior managers het erover eens zijn dat risicobeheer een topprioriteit zou moeten zijn. Dat blijkt uit recent onderzoek van Marsh, specialist in risicobeheer en verzekeringsadvies.Tot de typische risicos met mogelijk zware financiële gevolgen behoren IT-pannes, het verlies van sleutelpersonen of de plots toegenomen concurrentie. 33 procent van de ondervraagde senior managers weet niet of zij in de laatste drie jaren verlies hebben geleden ten gevolge van een risico met een mogelijk zware financiële impact. 13 procent van de senior managers weet dat hun bedrijf de laatste drie jaren met een belangrijk verlies af te rekenen had en 54 procent beweert geen verlies te hebben geleden ten gevolge van dergelijke risicos. Hoewel de meerderheid van de middelgrote Europese bedrijven van mening is dat de identificatie en controle van risicos noodzakelijk zijn voor hun activiteiten en een topprioriteit zouden moeten zijn voor het management, zijn vele senior managers zich niet bewust van de verliezen die hun onderneming eventueel oploopt.Catalogustentoonstellingen PakistanExport Vlaanderen neemt dit voorjaar samen met AWEX deel aan twee catalogustentoonstellingen in Pakistan, respectievelijk op 20 april 2002 in Multan en op 18 mei 2002 in Quetta. Hierdoor kunt u uw bedrijf, door middel van uw brochures, op een directe manier voorstellen aan de Pakistaanse zakenlui. Deze tentoonstellingen worden georganiseerd in samenwerking met de plaatselijke Kamers van Koophandel en Industrie, die ruchtbaarheid geven aan het evenement. Een dergelijke formule van tentoonstellingen is in Pakistan zeer succesvol. Ongeveer 200 à 300 bezoekers komen de documentatie bekijken. Elk van hen wordt gevraagd een formulier in te vullen met onder meer zijn firmagegevens, activiteiten, interesses, enzovoort.Wenst u de Pakistaanse markt op een eenvoudige en doeltreffende manier te prospecteren, stuur dan uiterlijk voor 5 april 2002 een 25-tal Engelstalige bedrijfsbrochures naar Abid Husain, de economische en handelsattaché van AWEX in Islamabad. Contact: Abid Husain, Trade Commissioner for the Walloon Region, Street 17,House n 14,F-7/2, Islamabad, PakistanInlichtingen: Barbara Dewaele van Export Vlaanderen, tel.: 02/504.88.37, fax: 02/504.88.94,e-mail: barbara.dewaele @export.vlaanderen.beSpreekdagen Vlaamse Economische vertegenwoordigersExport Vlaanderen beschikt in het buitenland over een uitgebreid netwerk van exportspecialisten, de Vlaamse economische vertegenwoordigers. Binnenkort komen opnieuw enkele economische vertegenwoordigers naar Vlaanderen voor spreekdagen. Als Vlaamse exporteur krijgt u tijdens deze spreekdagen gratis de mogelijkheid de stand van zaken van uw exportdossiers met hen te bespreken. Tijdens dit onderhoud kan u bijvoorbeeld eventuele verder te leveren prospectie-inspanningen bespreken. Deze gesprekken kunnen interessant zijn als u reeds eerste contacten gelegd heeft, een individuele prospectiereis naar een bepaald land voorbereidt of eventuele problemen ondervindt met betrekking tot de afzet op de betrokken markt.Economische vertegenwoordigers die binnenkort naar Vlaanderen komen zijn: Yves Lapere (Brazilië), Steven Descamps (Argentinië), Veerle Decavel (Verenigd Koninkrijk), Mathias Haerynck (Ierland),Wim van Cauteren (Saudi-Arabië), Patricia van Pouck (Noorwegen), Jan de Moor (Finland) en Johan Billiet (Zweden).