Advertentie
Advertentie

BTW-harmonizering wordt nuloperatie

BRUSSEL (belga) - In de eerste periode na de harmonizering van de btw- tarieven in de EG zal België geen vermindering van het btw-tarief voor auto's doorvoeren. Dat heeft minister van financiën Maystadt meegedeeld. Op 1 januari 1993 zullen er in de landen van de Europese Gemeenschap nog slechts twee btw-tarieven zijn: een normaal tarief dat schommelt tussen 14 en 20% en een verlaagd tarief dat varieert van 4 tot 9%. Dat betekent dat in ons land het hoogste btw-tarief nog maar 20% zal mogen bedragen. Nu is dat nog 25% en voor bepaalde luxe- produkten komt daar nog 8% bij. Een ander zou tot gevolg hebben dat de btw voor auto's naar omlaag zou moeten. Een soortgelijke vermindering van de btw in Frankrijk zorgde daar twee jaar geleden voor een echte explosie van de autoverkoop. De harmonizering van de btw-tarieven in de verschillende lidstaten van de EG zal aan elk land de nodige mogelijkheden laten om de gevolgen voor de eigen rijksfinanciën tot een minimum te beperken. Voor België, dat nog zeven btw-tarieven telt, betekent dit een belangrijke verandering, met btw-verlagingen voor sommige produkten en verhogingen voor andere. Deze aanpassingen mogen volgens Maystadt geen forse verliezen opleveren voor de Schatkist. De verlaging van de hoogste tarieven moet in eerste plaats betrekking hebben op produkten waarvoor "belangrijke handelsmisbruiken werden vastgesteld'. De minister bedoelt hiermee produkten die omwille van het hoge btw-tarief in ons land en omwille van de hoge omvang van de besparing in buurlanden werden aangekocht.