Advertentie
Advertentie

BTW-hervorming zaait onrust bij galeristen

(tijd) - De zevende BTW-richtlijn van de EU, die de handel in kunstwerken uniformizeert, roept niet alleen bij de antiquairs vragen op. De hedendaagse-kunstgaleristen vrezen dat hun sektor door de nieuwe regeling nog meer in de verdrukking komt. Adriaan Raemdonck van de beroepsvereniging BUP: 'Zoals het er nu naar uitziet gaan de zogeheten promotie-galeries nog zwaardere tijden tegemoet.'Tijdens de persvoorstelling van de Brusselse Antiekbeurs werd uitgebreid ingegaan op de nieuwe BTW-regelgeving in de Europese Unie, die vanaf 1 januari jl. van kracht is (Tijd 10 januari). De antiquairs zeggen over het algemeen relatief tevreden te zijn met het nieuwe systeem (dat een BTW-heffing van 20,5 procent invoert op de winstmarge), maar wijzen er op dat door de toegestane uitzonderingsmaatregelen vooral Groot-Brittannië een fors voordeel blijft behouden en op die manier de konkurrentievervalsing blijft bestaan.