BTW op voordelen van alle aard

Heel wat bedrijven verstrekken voordelen aan hun personeelsleden. Sommige van die voordelen worden belast binnen de directe belastingen als voordeel van alle aard op basis van forfaitaire regels. Maar de vraag is of die forfaitaire regels ook gelden voor de BTW. Het Hof van Justitie vindt van niet als de werknemer een prijs betaalt voor het voordeel.