Advertentie
Advertentie

BTW-verdeling sleutel tot evenwichtig model ?

De deelstaten van de Bondsrepubliek halen het grootste deel van hun inkomsten uit gedeelde belastingen, in hoofdzaak de inkomsten- en vennootschapsbelasting (waarvan ze de helft krijgen). Daarnaast genieten zij tevens van een deel van de BTW-opbrengsten. Dit aandeel in de BTW wordt jaarlijks overeengekomen tussen de "Länder' en de "Bund'. Langs die weg wordt voorzien in een soepele aanpassing van de middelenvoorziening van de "Länder' aan de evolutie van hun uitgaven.