Budget optrekken

Plannen opstellen is één ding, ze financieren een ander. In de jaren '80 is er op de overheidsinvesteringen in transportinfrastruktuur, toen nog een nationale bevoegdheid, zwaar gesaneerd. In '88, vlak voor de regionalizering, bedroegen die nog ongeveer de helft (59 miljard) in volume in vergelijking met 1980 (140,5 miljard). Wat ten koste gaat van het rendement van heel de regio.