Buitenbalans-verrichtingen steeds belangrijker

(tijd) - De markt voor nieuwe financiële instrumenten zoals opties, futures en swaps toonde de jongste jaren een spectaculaire groei. Dit leidde ertoe dat de banken almaar meer op posten buiten de eigenlijke bankbalans boeken. Sommige autoriteiten zijn bezorgd over die evolutie. Volgens Kredietbank is het opleggen van te strenge beperkingen echter niet wenselijk.