Buitenla ndse groepen mogen met Engelstalige prospectussen uitpakken

(tijd) - De Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) heeft beslist dat buitenlandse emittenten met een Engelstalige prospectus naar de markt kunnen komen. De CBF trekt daarmee de lijn door die reeds bestond ten aanzien van het jaarverslag in het prospectus. De verwachting is dat het wegvallen van een taalbarrière de rol van Brussel als financieel centrum ten goede kan komen.Buitenlandse groepen mochten reeds bij het opstellen van een prospectus in België de Engelse versie van hun jaarrekening publiceren indien de jaarrekening niet beschikbaar was in een van de landstalen. De commissie besliste om die lijn door te trekken naar de hele prospectus toe, dat moet opgesteld worden voor de opname van effecten op de eerste markt van de beurs. Brussel zet deze stap nog voor Parijs dat tot nader order maximaal vasthoudt aan de eigen landstaal.