Advertentie
Advertentie

Buitenland steeds belangrijker voor Royale Belge

BRUSSEL (tijd) - Door het konsolideren van de nieuwe participaties die Royale Belge vorig jaar nam in Nederland en Luxemburg, zal voortaan 40 procent van de inkomsten van de groep van buiten België komen. Royale Belge vult daarmee de strategische optie in die het vorig jaar nam. De verzekeringsgroep kondigde gisteren aan dat ze vanaf het tweede semester van dit jaar naast verzekeringsbons ook andere verzekeringsprodukten zal gaan verspreiden via De Post, waarmee Royale Belge begin dit jaar een samenwerkingsakkoord sloot. '1994 was voor de verzekeraars een belangrijk jaar', zei voorzitter de Launoit op de druk bijgewoonde algemene vergadering van Royale Belge. 'De Europese verzekeringsmarkt werd immers definitief geliberalizeerd. Dank zij de lange herstruktureringsoperatie was Royale Belge goed gewapend tegen die nieuwe internationale konkurrentie, wat blijkt uit de stijging met meer dan 8 procent van de ontvangen premies', zei hij. De gekonsolideerde nettowinst, deel van de groep, steeg met 13 procent tot 5,5 miljard frank. Het dividend van Royale Belge liep op van 160 frank in '93 tot 175 frank over 1994.