Buitenlands beleid legt klemtoon op uitbouw EU

BRUSSEL (tijd) - De verdere uitbouw van de Europese Unie (EU) op federale grondslag is, volgens het ontwerp-regeerakkoord, een prioritaire doelstelling van het buitenlands beleid van het tweede kabinet-Dehaene. Daarom zal de regering ijveren voor de uitvoering van het Verdrag van Maastricht en de invoering van de Europese Monetaire Unie (EMU), met België in de kopgroep. Om de integratie in de EU van nieuwe, sociaal-economisch minder ontwikkelde leden mogelijk te maken zonder de EU te doen verwateren, is een Unie met verschillende snelheden aangewezen, meent de regering. Zonder het Nederlands te noemen, belooft zij erover te waken dat niet geraakt wordt aan het aantal en het officieel statuut van de Unie-talen.