Buitenlands Brandpunt Addis Abeba in nauwe schoenen

Straks zetten de regering en het verzet in het Oostafrikaanse Ethiopië zich weer rond de tafel om een kompromis te vinden voor hun al jaren aanslepend konflikt. En daar hebben beide partijen redenen voor. De Wereldbank stelt dat het land het armste ter wereld is, met een ekonomie die niet kan geruïneerd worden omdat er virtueel geen is. Het inkomen per hoofd van de bevolking bedraagt 110 dollar per jaar (1988), en het land ontvangt de minste buitenlandse financiële hulp ter wereld, dat is 17 dollar per hoofd per jaar. En alsof die dramatische ekonomische cijfers niet voldoende zijn, moet Ethiopië daarbovenop nog met een burgeroorlog leven die al 28 jaar aan de gang is.