Buitenlands Brandpunt Eskalatie in de Kaukasus

Anders dan bijna twee jaar geleden kijkt de media, laat staan het publiek, nog nauwelijks op van de verhalen over de etnische spanning in de Sovjetunie. Toen wachtte men op de eerste doden, en werd waarschuwend gesproken over het uitglijden van president Gorbatsjov en zijn perestroika over de kwestie. Lektuur werd opgediept en gedebitteerd over de fragiele samenstelling van het Sovjet-rijk met zijn bijna 140 nationaliteiten, en de desintegratie stond zo voor de deur. Inmiddels wordt die berichtgeving nu behandeld als faits divers, en wordt hoogstens nog hoofdschuddend bediskussieerd. Maar in Moskou spreken diplomaten ronduit over een Libanese situatie waarvoor geen modus vivendi te realizeren valt.