Buitenlands Brandpunt Hoesseins dramatische démarche

De beslissing van de Jordaanse koning Hoessein om alle administratieve en legale banden met de Westelijke Jordaanoever te verbreken, kan moeilijk overschat worden. Temeer dat hij er in zijn toespraak terzake op wees dat dit de mogelijkheid moet scheppen voor de Palestijnen om tot een eigen politieke entiteit te komen. Alle partijen in het konflikt in het Midden-Oosten reageerden tot dusverre zeer gereserveerd, want er is verwarring over de interpretatie van Hoesseins woorden. Maar wellicht is dit ook de bedoeling van de koning, om op die manier een doorbraak in het konflikt te forceren nu de jarenlange pendeldiplomatie van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Shultz de facto op niets is uitgelopen.