Buitenlands Brandpunt Israël in krisis

In het kielzog van de verkiezingen van november 1988 voorspelde elke waarnemer vertrouwd met de joodse politiek, dat op geen tijd de regering van nationale eenheid onder (hoog)spanning zou komen te staan. En in feite verwondert het nu elkeen dat die politieke "marriage de raison' pas nu dreigt averij op te lopen. Zover is het nog niet, maar alle antecedenten voor een krisis zijn aanwezig, hoewel de hoofdrolspelers zich tot dusverre beperken tot waarschuwingen. Shimon Peres, leider van de Arbeiderspartij, heeft het over een "nieuwe situatie', en voor zijn stijl is dat eufemistisch uitgedrukt.