Buitenlands brandpunt Nuchtere niet-gebondenen

Over grote internationale bijeenkomsten ligt het publiek al lang niet meer wakker. Gaat het nu om de rijksten die afgelopen juli in Parijs bijeen waren (G-7) of de in meerderheid ontwikkelingslanden die nu voor vier dagen konfereren in het Joegoslavische Belgrado. Zij noemen zich de Beweging van niet-gebonden landen, en in 1989 mag dit honderduit een anakronisme worden genoemd. Want die naam refereert naar de Koude Oorlog van de jaren vijftig en zestig, toen de dekolonizatie volop aan de gang was, en de nieuwe onafhankelijken per se hun niet-gebondenheid wilden affirmeren ten aanzien van de militaire blokken die in oost en west boven de doopvont werden gehouden. Die politieke kontekst is met de neo-détente van de jaren '80 kompleet gewijzigd, waardoor de beweging aan dynamiek, samenhang en identiteit sterk heeft ingeboet.