Buitenlands Brandpunt Oost-Duitsland na Honecker

"Adviezen die luiden dat wij het heil van het socialisme moeten zoeken in een beweging terug naar het kapitalisme en zijn ondeugden, schatten wij even laag in als de bewering dat de regen van de grond naar boven valt.' Dat zijn de woorden van Erich Honecker begin oktober, uitgerekend in een interview afgedrukt in de Moskouse Pravda. Wie over politieke aberraties spreekt, klasseert deze dus best als één "avant la lettre'. Want ze getuigt niet enkel van de openheid die in Moskou sinds Gorbatsjov floreert, evenzeer is het een indikatie van het navelstaren dat zich van het regime in Oost-Berlijn had meester gemaakt. Het wekt dan ook geen verwondering dat naast Honecker als partijleider, ook Günter Mittag, die de kwakkelende ekonomie onder zijn bevoegdheid had, en Joachim Hermann, die nauwlettend het muilkorven van de pers in de gaten hield, de laan werden uitgestuurd.