Advertentie
Advertentie

Buitenlands brandpunt Russen in Belgrado

"Het feit dat Joegoslavië steeds sneller op een ekonomische en politieke ramp afstevent, behelst een les voor diegenen die menen dat socialisme hervormd kan worden met het doen binnenstromen van deviezen, semi-demokratizering, decentralizering tegen wil en dank of andere eerste hulp. Socialisme in evolutie is bijna even erg als totalitair socialisme'.