Advertentie
Advertentie

BUITENLANDS BRANDPUNTDe Ottawa-konklusie

Zoals vaker gebeurt in de internationale politiek, werd in Ottawa een mammoet-konferentie met een naam als een klok boven de doopvont gehouden, terwijl de gesprekstema's van veel crucialer belang waren dan die waarvoor de schare ministers er in feite bijeen was. "Open Skies" werd de konferentie gedoopt, waarvoor officieel alle 16 ministers van buitenlandse zaken van de NAVO en hun zeven kollega's van het Warschaupakt bijeen waren. Het is een oud idee dat door wijlen president Eisenhower werd gelanceerd, en nu in de kontekst van de neo-détente door president Bush weer werd opgediept. De bedoeling is duidelijk: beide machtsblokken stellen hun luchtruim open voor ongewapende militaire inspektie-vluchten van de tegenpartij. U weet wel, ontwapeningsakkoorden moeten kunnen geverifieerd worden.