Advertentie
Advertentie

Buitenlandse dividenden passeren tweemaal fiscale kassa

Heel wat beleggers hebben in hun aandelenportefeuille een aantal buitenlandse aandelen. Ongetwijfeld zwichtten ze voor deze effecten uit meerwaardeoverwegingen. En met reden: voor de netto-opbrengst van de dividenden moeten ze het niet doen. Dividenden van buitenlandse aandelen passeren immers tweemaal de fiscale kassa. Roerende voorheffing wordt zowel in het buitenland als in België geheven. Er bestaat gelukkig een doekje tegen het bloeden in de vorm van dubbelebelastingverdragen. De belegger die tweemaal belasting moet betalen, kan in het buitenland een gunstregime van 15 procent genieten. Jammer genoeg wegen het paperassenwerk en de administratieve kosten vaak niet op tegen het te behalen fiscale voordeel.