Buitenlandse dochters houden premieomzet AGF op peil

(tijd) - De Franse verzekeringsgroep Assurances Générales de France (AGF) die onder vuur ligt van de Italiaanse groep Generali, heeft in de eerste negen maanden van 1997 een premieomzet geboekt van 52,49 miljard Franse frank (315 miljard B.fr.) tegenover 51,38 miljard vorig jaar. De lichte stijging van 2,2 procent die autonoom slechts 1,2 procent bedraagt, is vooral te danken aan een zeer forse toename van de premieomzet uit kredietverzekering en bij de buitenlandse dochterbedrijven.Hoewel de cijfers na negen maanden maar licht afwijken van vorig jaar, houden ze een hele wereld verschil in. De premieomzet van de Groep Euler, het kredietverzekeringsbedrijf van de groep waartoe ook de Belgische kredietverzekeraar Cobac behoort, klom in vergelijking met de eerste negen maanden van 1996 van 2,707 miljard naar 6,068 miljard Fr.fr. waarvan 3,58 miljard Fr.fr. voor rekening kwam van Euler. Euler nam niet enkel de Britse kredietverzekeraar Trade Indemnity en zijn Amerikaanse tegenhanger American Credit Indemnity over, maar kon vanaf 1 januari 1997 ook de Franse exportkredietverzekeraar Coface helemaal opnemen in de consolidatie. Het omgekeerde beeld was te zien in het herverzekeringsbedrijf waar de premieomzet als gevolg van de verkoop van herverzekeringsdochter SAFR aan de Zwitserse herverzekeraar Swiss Re terugviel van 2,55 miljard Franse frank naar 45 miljoen.