Buitenlandse handel wordt zo goed als volledig geregionalizeerd

(tijd) - Volgens het akkoord dat in het raam van de Sint-Michielsbesprekingen werd bereikt, zal de regionalizering van de buitenlandse handel bijna volledig zijn, behalve voor de dekking van risico's en de koördinatie en de samenwerking. Daarnaast zullen de gewesten ook zelf samenwerkingsakkoorden kunnen afsluiten met de federale diensten van buitenlandse handel. De overdracht van de handelsattachés zal in twee schijven gebeuren en per KB. De eerste schijf die onmiddellijk zou overgaan, slaat op de vertegenwoordigers in de EG-landen.