Buitenlandse handel

De splitsing van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel en de daaruit volgende oprichting van de Vlaamse Dienst (VDBH) mag gerust een vergissing genoemd worden. De dienst werkt gebrekkig en maakt een lamentabele indruk in het buitenland. Met buitenland bedoel ik dan niet West-Europa, maar die delen van de wereld waar men nauwelijks België, laat staan Vlaanderen kent.