'Buitenlandse interesse voor België is groot'

BRUSSEL (tijd) - 'Door de succesvolle investeringen van buitenlandse groepen in Belgische bedrijven, heeft ons land zich sterkerop de internationale investeerderskaart geplaatst. Voor de Belgische bedrijven is het makkelijker geworden zich via nieuwe aandelen, obligaties of onderhandse leningen te financieren. Maar daarvoor is een buitenlands distributienetwerk noodzakelijk.' Dat zeggen Daniel Couvreur, de algemeen directeur van de zakenbank NIB Capital België, en Yves Leysen, de algemeen directeur voor schuldfinanciering bij de Amerikaanse zakenbank Bear Stearns.