Buitenlandse participaties in Noorse banken

OSLO (reuter) - Buitenlandse banken mogen voortaan voor 33% participeren in Noorse banken. Voordien mocht de participatie maximaal 25% bedragen. Door de maatregel ontstaat eenvormigheid in de participaties die vreemdelingen mogen verwerven in Noorse ondernemingen. Buitenlanders mochten reeds 33% nemen in Noorse industriële ondernemingen. Door de maatregel ontstaat meer ruimte voor het Noorse risicokapitaal, dat nu meer in niet-financiële aktiviteiten kan belegd worden.