Advertentie
Advertentie

Buitenlandse studenten

Vorig jaar studeerden aan de universiteit van Gent 870 buitenlanders. Eind oktober van dit jaar waren er dat 709. Dat is een momentopname, zegt Rudi De Potter van het adviescentrum voor studenten, veel buitenlanders schrijven zich laattijdig in. Het cijfer van het voorbije akademiejaar is een reële weergave van de omvang van de populatie aan buitenlandse studenten aan de RUG. De taal remt. Dat is duidelijk. Daardoor komen er niet zoveel studenten uit Afrika, Azië en Amerika. Toch zijn er ruim 70 Latijnsamerikanen aan de RUG. Een opvallende groep is die van de Surinamers. Zoals bij de ruim meer dan 200 Aziaten de Indonesiërs opvallen. Bij de zowat 170 Afrikanen toch ook een dertigtal Zaïrezen. Verder nog een tiental politieke vluchtelingen.