Bundesbank vindt regering-Kohl te optimistisch

FRANKFURT-BONN (reuter) - In haar jongste maandelijks verslag stelt de Duitse centrale bank (Bundesbank) dat niets op een verdere daling van het Duitse begrotingstekort in 1996 wijst. De begroting 1996, die eenzelfde tekort als in 1995 voorziet, stoelt volgens de Bundesbank op uiterst optimistische veronderstellingen over de economische evolutie.De Bundesbank laat er geen twijfel over bestaan dat Duitsland zware inspanningen zal moeten leveren om zijn begrotingstekort tijdig aan het criterium van het Verdrag van Maastricht te doen beantwoorden. Dit verdrag stelt een referentiewaarde van 3 procent van het bruto binnenlands produkt voorop. Begin 1998 zal op grond van de gegevens voor 1996 en 1997 worden geoordeeld welke landen in 1999 aan de Economische en Monetaire Unie kunnen deelnemen.