Buranas-projekt blijft de enige ontwikkeling in België

BRUSSEL (tijd) - Naast zijn portefeuille van gebouwen in Brussel en Antwerpen, telde Aranäs nog twee projekten per eind 1992. North Plaza in de Ruimte Noord en Louise Village, aan de Louizalaan, worden dit jaar echter allebei opgeleverd. Meteen is de projektenvoorraad uitgeput, tenzij men Buranas meerekent, maar dat is een geval apart. Buranas is een projekt dat in een joint venture met de Brussele ontwikkelaar Burco wordt uitgevoerd. Aan de Marcel Thirylaan, ongeveer tegenover Tractebel, kocht Buranas 9 hectare grond. Op die terreinen mag Buranas 120.000 m2 bebouwen: 30.000 m2 kantoren en 90.000 m2 residentieel vastgoed. In het residentiële gedeelte werd een pakket huur- en koopappartementen tegen "gekonventioneerde' prijzen opgenomen, naast "gewone' appartementen.