Burgemeesterswedden omhoog maar schepenen moeten wachten

(tijd) - Minister van binnenlandse zaken Louis Tobback legt er zich bij neer dat de tijd "nog niet rijp' is om in ruil voor het optrekken van de wedden het aantal schepenen in de gemeenten te verminderen. Hij had dat voorgesteld in het ontwerp "tot versterking van de gemeentelijke demokratie'. Voor de burgemeesters daarentegen zit er binnen enkele maanden wel een fikse weddeverhoging in.