Burger maakt nauwelijks gebruik van inkijkrecht

(tijd) - De Vlamingen maken nauwelijks gebruik van hun wettelijk recht gemeentelijke bestuursdocumenten in te kijken. Dat concludeert De Wakkere Burger uit een onderzoek bij Vlaamse gemeenten. De organisatie, die ijvert voor de versterking van het participatiebeleid, vraagt dat er meer bekendheid wordt gegeven aan de passieve openbaarheid van bestuur.