Burger wordt jaar eerder verlostvan aanvullende crisisbelasting

(tijd) - De federale ministerraad besliste vrijdag de reeds besliste geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbelasting te versnellen. Dat gebeurt door de afschaffing ook in de voorheffing te verrekenen. In het jaar 2003, meteen het laatste jaar van de legislatuur, betaalt niemand nog crisisbelasting. Voor de laagste inkomensgroepen verdwijnt de belasting al volgend jaar. De Vlaamse regering kende op hetzelfde moment een korting van 2.500 frank per belastingplichtige toe.