Burgers en politici in koor: stop die werkloosheid

(tijd) - 85 procent van de Vlaamse verkozenen en 76,2 procent van de Vlaamse bevolking vindt het terugdringen van de werkloosheid 'zeer belangrijk'. De werkloosheidsbestrijding voert onbedreigd de hitlijst van prioriteiten voor 1996 aan bij zowel de bevolking als haar parlementaire vertegenwoordigers. Op veilige afstand volgen de vrijwaring van de sociale zekerheid en de aanpak van de armoede op de prioriteitenlijst van respectievelijk de Vlaamse bevolking en de Vlaamse politici.Meer werk, minder armoede, vrijwaring van de sociale zekerheid: de prioriteiten van de Vlaamse politici en burgers lijken zo weggelopen te zijn uit het regeerakkoord van het tweede kabinet-Dehaene. Maar de vergelijking gaat slechts ten dele op, want andere prioriteiten van Dehaene II kunnen een meerderheid van bevolking en politici dan weer helemaal niet boeien.