Burundese premier tegen overgangsregering

BRUSSEL (belga) - De Burundese eerste minister Adrien Sibomana heeft de mogelijkheid uitgesloten dat er in zijn land een overgangsregering komt, die volgens hem alleen maar nog meer problemen zou in het leven roepen. Maar volgens de minister is het regime van president Buyoya wel bereid de erkende politieke partijen bij het verkiezingsproces te betrekken.