Bush effent pad voor sancties tegen Syrie

(tijd/afp) - De Amerikaanse president, George Bush, ondertekende een wet die het pad effent voor sancties tegen Syrie. De strafmaatregelen kunnen worden vermeden indien Damascus zijn steun aan de Hezbollah in Libanon en aan Palestijnse organisaties met zetel in Damascus stopzet. Syrie is niet echt onder de indruk en zegt voorstander te blijven van een constructieve dialoog met Washington.