Bush en de straussianen

Van Patrick Janssens is bekend dat hij nog geregeld de sociologische handboeken uit zijn universiteitstijd raadpleegt en Verhofstadt schepte tijdens zijn politieke 'herbronningsjaar' op met de vuistdikke literaire werken van Georges Perec en James Joyce. Nergens wordt de politiek echter nog zozeer beinvloed door boekenwijsheid dan in de neoconservatieve kringen van de huidige regering Bush. Volgens een stel Franse en Duitse journalisten is het meer bepaald het werk van Leo Strauss, een ietwat obscure rechtse Duitse filosoof, dat momenteel geldt als de bijbel van de haviken in Washington.Birger Vanwesenbeeck