Bush kiest voor blanke katholiek in Hof

(tijd) - Het politieke spel om John G. Roberts bevestigd te krijgen als lid van het Hooggerechtshof is de afgelopen twee dagen goed op gang gekomen. De Amerikaanse president, George W. Bush, koos voor Roberts om de gematigde Sandra O'Connor te vervangen. Het Hooggerechtshof speelt een cruciale rol in de wetgeving van de VS en bestaat uit tien rechters die benoemd zijn voor het leven.