Bush: mogelijk toch nieuwe belastingen

(reuter) - De Amerikaanse president Bush kan niet garanderen dat er volgend jaar geen nieuwe belastingen komen. De campagne van Bush vorig jaar voor de presidentsverkiezingen, verliep nochtans onder het motto "geen nieuwe belastingen'. "Voor dit eerste jaar halen we die doelstelling,' aldus Bush, "maar de wegen van het Kongres zijn ondoorgrondelijk, en dat is een realiteit waarmee we rekening zullen moeten houden.' Bush verklaarde wel zich met hand en tand tegen elke belastingverhoging te zullen verzetten.