Business angels en hun netwerken: wildgroei voorkomen

Business Angels, ondernemers die andere bedrijven in hun startfase financieren en hen bijstand verlenen, zijn aan een langzame opgang bezig. Business Angels zijn heel belangrijk voor de economie, gezien ze bedrijven financieren die anders niet aan hun trekken komen en die bovendien, zeker in de opstartfase, advies van een ervaren bedrijfsleider goed kunnen gebruiken. Belangrijk is echter nu al de nodige maatregelen te nemen om wildgroei in Vlaanderen te vermijden.Telkens een concept opgang maakt, loeren de misverstanden om de hoek. Met het concept van de 'business angels' is het niet anders. Leden van netwerken voor buurtsparen ('épargne de proximité'), de fameuze Belgische tandarts (of in de Franse versie 'la veuve du notaire de Carpentras') en druk bezette bedrijfsleiders, allemaal krijgen ze bijwijlen het etiket business angel opgekleefd. Vandaar dat schattingen over hun aantallen of potentiële aantallen soms nogal duizelingwekkende cijfers opleveren. Het is dan ook nuttig om te proberen te omschrijven waarover wij het hebben als we spreken over business angels (of bedrijfsengelen). Ik meen dat we hierbij niet nodeloos naar een omsluitende definitie moeten zoeken, maar eerder moeten pogen het concept te omschrijven. Business angels - ook informeel risicokapitaal genoemd - kunnen we het best omschrijven aan de hand van hun gemeenschappelijke kenmerken. We onderscheiden de volgende kenmerken: