Advertentie
Advertentie

Business Continuity Institute ook in Benelux

Het Business Continuity Institute werd in 1994 opgericht, telt inmiddels 1.250 gecertificeerde leden in 39 landen en heeft zijn hoofdkwartier in Londen. De organisatie heeft diverse soorten leden: associates, leden en fellows. Naast deze professionele leden kunnen ook studenten erkend worden. De BCI staat in voor de professionele erkenning, training en opleiding van de specialisten die met bedrijfscontinuiteit te maken hebben en kennis en ervaring uitwisselen. Het BCI stelde ondermeer een ethische code op en een reeks van 10 normen die nodig zijn voor een goed continuiteitsplan. Een goed BC-plan is goed gestructureerd en beat meerdere deelplannen zoals een noodplan na een ramp (dat aangeeft hoe het systeem weer zo snel mogelijk operationeel moet worden gemaakt) , een crisismanagementplan (dat voorziet in evacuatiemaatregelen), een mediaplan, een personeelsplan en diverse deelplannen voor de diverse kritische bedrijfsdepartementen. dat zijn de departement die in geval van een aantasting van de bedrijfscontinuiteit (denk aan de blokkade van een kerncentrale) absoluut moeten werken. Het komt er vooral op aan te weten wie wat moet doen. Het BCI telt 24 erkende leden in de Benelux. Dat is voldoende om een eigen BCI-Forum op te richten. Het BCI Benelux-forum werd recent opgericht. Bill Crichton, is de BCI-vertegenwoordiger voor Belgie. Een nationaal forum dat minimum 5 en maximum 50 leden telt, ontwikkelt lokale initiatieven zoals kwartaalconferenties. De eerste conferentie handelde over de bedrijfscontinuiteit in de banksector. www.thebci.orgBCI Benelux Forum, voorzitter Filip de Wolf, tel: 02/ 713.68.11