Busquin knabbelt aan historisch forfait

(tijd) - Minister van sociale zaken Philippe Busquin wil volgend jaar de ziekenhuislaboratoria op een meer objektieve manier financieren. Hij wil dit niet langer doen op basis van de uitgaven uit het verleden, maar per patiënt en naargelang de aard van het ziekenhuis. Wel zal voorlopig nog gedeeltelijk rekening gehouden worden met het historisch forfait om de ziekenhuizen toe te laten zich aan te passen aan de nieuwe financieringswijze. De ministerraad keurde daarover gisteren een nota van minister Busquin goed.