Busquin wil sommige labs uitsluiten van derdebetaler

(tijd) - Minister van sociale zaken, Philippe Busquin, bereidt een koninklijk besluit voor dat toelaat het voordeel van derdebetalersregeling te ontzeggen aan de klinische laboratoria die zich schuldig maken aan te verregaande commerciële praktijken. Busquin zei dit op een symposium te Brussel over de toekomst van de klinische biologie. De minister herhaalde dat hij zijn strijd tegen de overkonsumptie in de sektor zal verderzetten.