Advertentie
Advertentie

Buurlanden veroordelen aanslagen op burgers

DAMASCUS (afp/reuters) - Een bijeenkomst van de buurlanden van Irak in de Syrische hoofdstad Damascus is zondag geeindigd met een oproep om de Verenigde Naties (VN) een sleutelrol te laten spelen in het land. Maar er kwam geen expliciete veroordeling van de Amerikaanse bezetting van het land. De aanslagen tegen burgerdoelwitten werden wel veroordeeld. Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door de ministers van Buitenlandse Zaken van Syrie, Saudi-Arabie, Iran, Egypte, Turkije, Jordanie en Koeweit. Er was geen vertegenwoordiger van de voorlopige Iraakse regering aanwezig. De Syrische gastheren weigerden die aanvankelijk uit te nodigen. Toen de Syriers onder druk van verschillende andere landen bijdraaiden, weigerden de verongelijkte Irakezen nog naar Damascus te komen. Ondanks de meningsverschillen tussen de landen wordt in het slotcommunique een vrij gematigde toon gehanteerd. Alle landen 'veroordelen de terroristische aanslagen die gericht zijn tegen de burgerbevolking, de humanitaire en religieuze instellingen, de ambassades en de internationale organisaties die in Irak aanwezig zijn'. Het communique zwijgt over de aanvallen waarvan de Amerikaanse strijdkrachten voortdurend het mikpunt zijn. Maar het bevat evenmin een veroordeling van de Amerikaanse bezetting van het land. De landen beloven ook hun grenzen beter te controleren, zodat de infiltratie van terroristen in Irak moeilijker wordt. De bijeenkomst kwam er vooral op vraag van Iran en Turkije. Die worden zelf geconfronteerd met oppositiegroepen die hun toevlucht hebben gezocht in Irak. De Amerikaanse beschuldiging dat Syrie en Iran de terroristen in Irak steunen, wordt verworpen. De buurlanden vragen 'een snelle machtsoverdracht' aan de Iraakse bevolking en herhalen hun eis om de VS in de overgangsperiode 'een sleutelrol' te laten spelen.