Advertentie
Advertentie

Buurtbewoners hebben forse claim op Interlin

(tijd) - De VZW Beter Leefmilieu Beveren-Leie zegt dat Interlin, een onderdeel van de spaanplaatgroep Agglo, verantwoordelijk is voor een ontoelaatbare aantasting van de levenskwaliteit van circa 100 gezinnen in Beveren-Leie (Waregem) en eist van het bedrijf een schadevergoeding van ruim 8 miljoen euro. Bij dat bedrag komt, te rekenen sinds mei, nog eens zon 25.000 euro per maand tot de datum dat het bedrijf daadwerkelijk wordt gesloten. De Vlaamse overheid trok de milieuvergunning van Interlin onlangs in zodat de spaanplaatfabriek hoe dan ook weg moet uit Beveren-Leie. De VZW Beter Leefmilieu Beveren-Leie onderstreept dat Interlin meer dan 14 jaar lang voortwerkte zonder geldige vergunning en daarbij de geluidsnormen permanent ernstig overtrad. Er is ook sprake van de uitstoot van het giftige formaldehyde, een stof die mogelijk kankerverwekkend is. De buurtbewoners zeggen dat Interlin in het verleden steeds kon rekenen op de toegeeflijkheid van Theo Kelchtermans, de vroegere Vlaamse minister van leefmilieu. De directie wekt een verkeerde indruk door nu haar handen in onschuld te wassen, menen de buurtbewoners. Wij wonnen alle gerechtelijke procedures. Op 15 maart van dit jaar liep de directie van het bedrijf een zware strafrechterlijke veroordeling op. Volgens de buurtbewoners heeft Interlin nu geen enkele vergunning meer zodat een sluiting voor de hand ligt.